Tag Archives: cafm

IPCC CAFM LAST 6 EXAMS QUESTION PATTERN


IPCC COST ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT

LAST 6 EXAMS QUESTION PATTERN – FROM MAY 2011 TO NOV 2013

Q No

NOV 13

MAY 13

NOV 12

MAY 12

NOV 11

MAY 11

1 a)       Mtrlb)       Integt

c)       Lev

d)       COC

e)       Std Cosf)       BEP

g)      COC

h)      NWC

a)      Levb)      Labr

c)      TVM

d)      EOQ

a)      Budgtb)      MchnHRate

c)      COE

d)      WCM

a)      BEPb)      Lbr

c)      COC

d)      COC

a)      Levb)      Lbr

c)      OH

d)      Factn

2 a)      Opt Costb)      Ratio c)      CFSd)      Labour a)      Ovr Hedb)      WCM a)      Contrctb)      CFS a)      OHb)      Ratio

 

a)      MHRb)      Crt polcy
3 a)      Labrb)      PV

 

c)      Processd)      Leverage a)      Fund Flob)      Contrct a)      Labrb)      WCM a)      Eq Prodcb)      Levg a)      WCM 
4 a)      SCb)      WCM c)      Joint costd)      Opt Cycle a)      SCb)      ARR,PI

 

a)      SCb)      PB,NPV

 

a)      WCMb)      Str ledg a)      CFS
5 a)      Procesb)      MC

c)      Vrtl Bank

d)      Ovrcptiztn

e)      Cost of Prodtf)       Cost all vs Cost Absp

g)      Debt Securtztn

h)      Factorin vs Bill Dis

a)      Good cost ASb)      Intr prcs

c)      Op Cost

d)      Cst struct

a)      Intgt accb)      Cost

c)      Ventr Cap

d)      NOI thry

 

a)      Cos R/CCb)      Fix/Fxb Budg

c)      Op Lez/FL

d)      NPV – IRR

a)      Str conb)      Debt sec
6 a)      MHRb)      Credt Policy c)      Budgetd)      NPV,PI a)      BEP,P/Vb)      Non Intg

 

a)      Porcssb)      Levrg

 

a)      ARR,PVb)      SC a)      EPS,BEPb)      Cost unt/CC
7 a)      MOSb)      Budgt

c)      Sorce of fin

d)      Cptl structr

e)      Lev lease/contrct costin

f)       Bin cardg)      Recon cost / Finc

h)      Op Risk

i)        Venture Capital

j)        Elect Cash Mgt Sys

a)      Prof / welthb)      Budgt

c)      Bus Rsk/ FR

d)      Bank crdt

e)      Brwin chpr

a)      Pro maxmb)      Ratio

c)      Deep dis/AOI

d)      CVP

e)      BOM/MRN

a)      CFOb)      TVM

c)      ABC anl

d)      Notnl Proft

a)      Costb)      Ratio

c)      Labr

d)      Willa/millr

e)      contrct

Prepared By :- LIJU K NAIR – (From ICAI’s Question Paper)